Wizytówki

 

Wizytówki drukujemy cyfrowo, na papierach gładkich. Najczęściej spotykane formaty to 90x50mm i 85x55mm. Ceny dotyczą takich formatów lub formatów zbliżonych, dopuszczamy drobne odchylenia od tych wartości. 

Wizytówki muszą mieć przygotowany spad po 2mm z każdej strony.

 

Jeśli wzorów jest więcej niż 1, nakład = suma nakładów poszczególnych wzorów (prosimy o wpisanie ilości w nazwie pliku). Minimalny skok nakładowy to 50szt, sumaryczny nakład to wielokrotność 100.

Np wzór A x 50szt, wzór B x 50szt, wzór C x 100szt, wtedy nakład = 200szt.

 

 

Dodaj pliki


    Ten produkt wymaga dołączenia pliku
    Ilość stron powinna zawierać się pomiędzy 1 a 9999999
    Wypełnij zamówienie

    Kalkulacja dla Ciebie